Lär dig om miljöbilar hos oss

Lär dig om miljöbilar hos oss

Vilken typ av bil och vilket eller vilka drivmedel fungerar bäst för dig, dina behov och ditt brukande. Se filmen ovan och få insikt i vilka alternativ som står att välja mellan. Testa sedan att hyra någon eller några av dem hos våra medlemmar. Hjälp oss att förmå politiker och tjänstemän i påverkande och ledande ställning att bestämma sig för hur de långsiktigt ska ha det i den här frågan.

De närmsta åren avgör hur planeten klarar klimathotet. Vad vi gör idag påverkar detta, bland annat hur vi reser. Filmen ger en introduktion till olika miljöbilstyper och alternativa drivmedel. Medverkar gör bland annat Miljöbilar i Stockholm, Gröna bilister och Agroetanol (som tillverkar fordonsetanol från svenska råvaror).         

Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter. Antingen aktivt, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Men vi är lika beroende av en levande och frisk natur, för vår egen och kommande generationers skull. Därför tar fordonstillverkarna sin del av ansvaret för en långsiktigt hållbar utveckling av vägtransporterna. För oss innebär det ett ständigt pågående arbete, att framför allt genom teknisk utveckling kontinuerligt minska vägfordonens miljöpåverkan.

De mest aktuella miljöfrågorna inom vägtransporter är klimat, luftkvalitet och återvinning.