Starta och driva med tunga fordon

Pris: 3125 sek

Den här tvådagarskursen uppfyller kraven enligt Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för att få tillstånd till yrkesmässig uthyrning.

Detta är en påbyggnadskurs från att Starta och driva biluthyrning för de som också har för avsikt att hyra ut fordon över 3 500kg.

Grundkursen Att starta och driva biluthyrning krävs först för att över huvudtaget få biluthyrningstillstånd från Transportstyrelsen.

Kursen kan inte studeras på distans.