Slopar bonusen och behåller malusen för nyinköp av fordon.

Slopar bonusen och behåller malusen för nyinköp av fordon.

Slopar bonusen och behåller malusen för nyinköp av fordon.

Regeringen meddelade igår kväll att de slopar bonusen och behåller malusen för nyinköp av fordon. Detta träder i kraft under dagen, läs mer om beslutet här:

Klimatbonusen upphör den 8 november – Regeringen.se

Beslutet var inte väntat. Dock har det ryktats om att budgetförhandlingarna krävde att man drog ner på stöden. SD vann i denna fråga eftersom de är det partiet som ville slopa systemet för bonus och låta marknaden lösa elektrifieringen.

Nu har regeringen kompletterat gårdagens besked med frågor och svar. Se nedan efter det tidigare pressmeddelandet.

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/11/klimatbonusen-upphor-den-8-november

Vi tolkar detta som att bilar beställda till och med idag kommer att få bonus enligt de regler som gäller vid registreringstillfället. Fram till årsskiftet får exempelvis en elbil 70 000 och efter årsskiftet 50 000 kr. Dvs de regler som tidigare regering aviserade skulle börja gälla från årsskiftet är de som nu även implementeras.

De säger vidare att budgeten förstärks 2023 för att klara utbetalningarna av liggande order. Om det kommer att finnas några pengar för utbetalningar 2024 vet vi inte. Vi måste dock vara medvetna om att det kan komma ytterligare beslut som ändrar reglerna för utbetalning, men detta är vad som gäller nu.

 

Vi är mycket besvikna på beslutet i sig, bristen på dialog samt hur beslutet kommunicerades igår. Svårt att se att satsningen på laddinfrastruktur kan kompensera för tappet i bonus, vilket sannolikt kommer att få stora konsekvenser för bl.a. 2030-målen för vår sektor.

 

Mest besvikna är vi över den orimligt korta framförhållningen. Det allra viktigaste är ju alltjämt att vi får långsiktigt hållbara förutsättningar för att bedriva vår verksamhet. Detta var ett bottennapp i det avseendet

 

Vi får nu, tillsammans med Mobility Sweden och andra, jobba vidare med regeringen för att förbättra förutsättningarna på marknaden och förhoppningsvis få tillbaka några styrmedel.

 

Biluthyrarna Sverige

Anders Trollsås