Senaste nytt i tvisten mot Stim och SAMI

Senaste nytt i tvisten mot Stim och SAMI

Information om tvisten mot Stim/SAMI angående ersättning för radio i hyrbil

 STIM/SAMI

Den 6 november var vi inom Biluthyrarna och Stim/SAMI i EU-domstolen i Luxemburg och föredrog våra respektive ståndpunkter i målet om överföring av upphovsrättskyddade verk i hyrbilar med förinstallerade radioapparater. Vid förhandlingen deltog också EU-kommissionen och menade inför domstolen, liksom vi, att biluthyrning INTE utgör överföring i lagens mening.

Ett första utspel från EU-domstolen kom den 15 januari 2020, då Generaladvokaten offentliggjorde sitt förslag till beslut i frågan. Detta förslag gick helt på vår linje i alla delar. Om detta fastslås går det tillbaka till Högsta Domstolen i Sverige för slutgiltig dom i linje med EU-domstolens utslag.

Det är  därför sannolikt att detta kommer att ta minst ytterligare några månader innan vi får ett slutgiltigt besked.

Stim och SAMI fortsätter att skicka ut fakturor för att i efterhand, om de vinner, kunna kräva in pengar för denna period.

Patent- och marknadsöverdomstolen dom (mål nr PMT 3547-17) finns tillgänglig på domstolens webbsida,. http://www.patentochmarknadsoverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Patent–och-marknadsoverdomstolen/2018/