Senaste nytt i tvisten mot Stim och SAMI

Senaste nytt i tvisten mot Stim och SAMI

Information om tvisten mot SAMI angående ersättning för radio i hyrbil

 STIM/SAMI

Nu har vi fått besked om att Högsta Domstolen kommer att ta upp vårt och Fleetmanagers mål och dessutom fråga Europadomstolen i två delfrågor.

Därför kommer det sannolikt att ta minst ytterligare något år innan vi slutgiltigt vet vad som gäller.

Stim och SAMI fortsätter att skicka ut fakturor för att i efterhand, om de vinner, kunna kräva in pengar för denna period.

Patent- och marknadsöverdomstolen dom (mål nr PMT 3547-17) finns tillgänglig på domstolens webbsida,. http://www.patentochmarknadsoverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Patent–och-marknadsoverdomstolen/2018/