Pressrelease

Pressrelease

Biluthyrarna Sverige om Bilpoolsutredningen:
En bra utgångspunkt för fortsatt diskussion

Förslaget från den statliga utredningen Motorfordonspooler visar att utredaren har lyssnat på synpunkterna från Biluthyrarna Sverige. Utredningen föreslår inte några regler som hindrar en rättvis konkurrens. Men utredningens förslag är otydligt på vissa punkter och förslaget behöver följas av en fördjupad diskussion om hur bildelningen ska växa.

  • Utredningen slår fast att det finns ett stort behov av bildelning och att ökad bildelning har en viktig roll att spela i omställningen till ett hållbart samhälle. Det är därför viktigt med en fortsatt diskussion om reglerna för bildelning, säger Anders Trollsås, VD för Biluthyrarna Sverige.

Utredningen föreslår en ny definition för motorfordonspooler. Enligt direktiven skulle utredaren föreslå en definition som särskiljer biluthyrning från bildelning. Biluthyrarna Sveriges tolkning av föreslaget till definition är att detta inte utesluter att företag inom biluthyrning ska kunna använda den nya definitionen.

  • Vi välkomnar att utredaren har lyssnat på våra invändningar mot en definition som utestänger biluthyrning och därmed skapar snedvriden konkurrens. Utredaren har skapat ett förslag som är en bra grund för fortsatt diskussion. Våra medlemsföretag har möjlighet att utveckla verksamheter som ryms inom definitionen, men den exakta utformningen av förslaget är otydlig och behöver klargöras bättre, fortsätter Anders Trollsås.

Flera bilpoolsföretag har försökt att etablera sig på den svenska storstadsmarknaden under senaste åren, men har haft svårt att driva verksamheten uthålligt på grund av svag lönsamhet. Samtidigt har bildelning genom traditionell biluthyrning haft en stadig tillväxt, såväl i storstäder som i mindre kommuner.

  • Vi tror inte att lagförslaget löser lönsamhetsproblemen. Men föreslaget som öppnar för bättre kommunala parkeringsregler för bildelning, kan underlätta för ökad bildelning. Detta gäller i synnerhet om de framgångsrika företagen inom traditionell biluthyrning ryms inom definitionen och kan erbjuda bildelningstjänster.

 

Biluthyrningen i Sverige finns i hela landet och har över 40 000 bilar. Bilpool finns idag, framför allt,  i Stockholm och Göteborg. Vi kommer fortsätta att utveckla uthyrning av bilar som både är tillgängliga, miljövänliga och kan hyras på timmar. Sveriges avgjort största bilpool är svensk biluthyrning avslutar Anders Trollsås

För kommentar och ytterligare upplysningar:

Anders Trollsås, VD telefon 073-364 4948