Om Oss

0
Företag
0
Bilar
0
Anställda
0
Omsättning

Det här står vi för i Bildelningsbranschen

220405 Vitbok Biluthyrarna Sverige

Här ger vi en sammanfattning om vad Biluthyrarna i Sverige gör,
vad som ligger framför oss och vilken roll vi ska spela i utvecklingen
av mobilitet och delningsekonomi i Sverige.
Vitbok
Här har vi samlat kunskap om mobilitet och bildelning.
Insikterna kommer från forskning och gedigna studier, med platser i världen.
Trevlig läsning!

SVERIGES STÖRSTA BILDELNINGSPOOL – BILUTHYRARNA SVERIGE

Biluthyrarna Sverige är en sammanslutning för alla företag som arbetar med biluthyrning och annan bildelning. Den gemensamma målsättningen är säkerhet, kvalitet, fackmässig service och kundvänlig policy. Vi organiserar idag över 90% av biluthyrningsföretagen.

I arbetet med stöldförebyggande frågor samarbetar Biluthyrarna Sverige med bl a Rikspolisen, NOA, Larmtjänst, MRF, Bil Sweden, försäkringbolagen och Tullen samt vår europeiska organisation Leaseurope, en gemensam sammanslutning för biluthyrningsföretagens och leasingbolagens nationella branschorganisationer.

Förbundet skall värna om god branschstandard med etiskt och seriöst handlingssätt som skapar konsumenttrygghet och kundtillfredsställelse. Genom samverkan och aktiviteter skall medlemmarnas intressen främjas. Utredningar skall göras i väsentliga branschfrågor och medlemsföretagen skall informeras. För myndigheter, media och andra intressenter skall Biluthyrarna Sverige utgöra branschens språkrör och väsentliga branschintressen skall drivas aktivt genom lobbying och andra kontaktåtgärder.

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN ARN

Branschförbundet hjälper till med ärenden som, av någon anledning, hamnar hos Allmänna Reklamationsnämnden ARN.

 

Samtliga medlemmar i Biluthyrarna Sverige följer ARN:s rekommendationer. Det är en trygghet för alla konsumenter.

DETTA ARBETAR VI MED VARJE DAG

Kundkvalificering

Det är viktigt att kvalificera kunderna noggrannt för att undvika bedrägerier, vanvård och annat missbruk av våra hyrbilar. Det är trots allt uthyraren som bestämmer om, när och till vem hen ska hyra ut sina bilar. Det är dock oerhört betydelsefullt att göra det på rätt sätt så att ingen person eller grupp diskrimineras eller förfördelas.

Rådgivning till medlemmar

Varje dag hjälper vi våra medlemmar med råd och tips om hur saker och ting kan och bör hanteras. Frågor gällande avtal, kundrelationer, försäkringar med mera, har vi stor samlad erfarenhet av och vi har även en stor referensbank att ösa ur. Välkommen att höra av dig till oss med frågor.

Parkeringsförseelser

Branschens målsättning är att hyresmannen skall vara ansvarig för samtliga trafik- och parkeringsförseelser som inträffar under hyrestiden. Uthyrningsföretaget kan inte påverka hyresmannens parkeringsbeteende och skall därför inte heller belastas med böter eller avgifter för sådana förseelser.

Trängelskatter

Biluthyrarna Sverige arbetar tillsammans med Transportstyrelsen för att möjliggöra avläsningar i realtid av passager som görs med våra medlemmars bilar. Detta för att kunna få med dessa direkt vid hyrans avslutande och därmed undvika efterdebiteringar med administrativa tillägg. Det är också viktigt att trängselskatten träffar den som gjort passagen.

MEDLEMSFÖRMÅNER

Informationsregister

Alla former av missbruk och bedrägerier i biluthyrningsbranchen noteras i BUS inforegister. Systemet är ett mycket viktigt verktyg vid all uthyrning, speciellt om hyrestagaren är okänd. Endast medlemmar har tillgång till informationsregistret. Registret är givetvis godkänt av IMY (integritetsskyddsmyndigheten) ända sedan 1998.

Utbildning

Det krävs yrkeskunnande för att starta biluthyrning. Biluthyrarna Sverige har av Elearning för starta driva biluthyrning samt tunga delen.

Ramavtal

BUS har ett stort antal olika ramavtal som ger medlemmarna bättre förmåner. T. ex. olika uthyrningssystem, hyresavtal, försäkringsavtal, glas- och däckavtal m.m..

Larmtjänst

Larmtjänst är en branschgemensam organisation med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Vi arbetar även med att stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall.

Din röst

BUS arbetar för rättvisa villkor. Vi är din röst hos KO, miljö- och trafikmyndigheter, polis, tull, lagstiftare, försäkringsbolag och internationella organisationer. Vi är även remissinstans hos berörda myndigheter, samt en röst hos ARN.

Medlemsansökan

För att en organisation som Biluthyrarna Sverige skall fungera problemfritt måste även medlemmarna uppfylla vissa krav. Det är betydelsefullt att det finns en gemensam utgångspunkt för medlemmarnas affärsverksamhet.

KONTOR

null

Mia Solberg

Administration & Utbildning

mia@biluthyrarna.se
Tel: 08 – 732 43 90

null

Anders Trollsås

VD & Generalsekreterare. Presskontakt

anders@biluthyrarna.se
Tel: 08 – 732 43 90

STYRELSE 2023

null

Frans Hällestrand

Ordförande

frans@biluthyrarna.se
Tel: 08-732 43 90

null

Anders Parment

anders@andersparment.com

Tel: 08-732 43 90

null

ANDERS TROLLSÅS

VD, Biluthyrarna AB

anders@biluthyrarna.se
Tel: 08-732 43 90

null

Martin Ekman

First rent a car - Hertz

martin.ekman@herz.se
Tel: 08- 657 30 00

null

ANDRÉ SCHLEEMANN

Mabi Hyrbilar AB

andre.schleemann@mabi.nu
Tel: 08-566 420 88

null

Petra Edlund

OKQ8 Biluthyrning

petra.edlund@okq8.se
Tel: 08-506 800 00

null

MICKAEL BOGERED

Europcar Biluthyrning

mickael.bogered@europcar.se

SUPPLEANTER

null

ANDREAS NILSSON

Lastbilen

andreas@lastbilen.se
Tel: 070-442 13 36

null

Veronica Ahlgren

Circle K Sverige AB Biluthyrning

veronica.ahlgren@circlekeurope.com
Tel: 08-429 60 00