MILJÖMÅL FÖR BILUTHYRARNA SVERIGE

BILUTHYRARNA SVERIGES MILJÖ-MÅL

Förbundets medlemsföretag skall tillhandahålla fordon som uppfyller aktuella miljökrav.

Utvecklingen på miljöområdet bevakas och faktorer som återvinning och kretsloppshantering av däck och komponenter beaktas. Miljöfrågorna aktualiseras i kontakter med leverantörsföretagen. Kunderna uppmärksammas på miljöfrågor som har med utnyttjandet av fordonen att göra.

  • Branschens målsättning är att erbjuda säkra fordon och samtidigt minimera miljöeffekterna av hyrbilsverksamheten.
  • Branschens aktörer via branschförbundet, Biluthyrarna Sverige har därför enats kring ett gemensamt miljömål.

CO2 2010: 100%

CO2 2020: 50%

CO2 2030: 30%

CO2 2045: 1%

Eldrift 2010: 1%

Eldrift 2015: 2%

Eldrift 2025: 50%

Beläggningsgrad 2010: 60%

Beläggningsgrad 2020: 66%

Beläggningsgrad 2030: 72%