Informationssystem

Informationssystem

Biluthyrning till kunder som åstadkommer ekonomisk skada för uthyraren utgör branschens största enskilda problem. Informationsregistret finns för att i möjligaste mån göra det svårt för detta klientel att komma över hyrbilar.
För att informationsregistret skall vara effektivt krävs att det är ”levande”, dvs. att alla medlemsföretag kontinuerligt använder sig av det genom att registrera och omfråga personer, samt neka och tillfälligt eller långvarigt blocka.
Den största skadan åsamkas oss genom att bilar stjäls eller förskingras, men även dåliga betalare bör blockas i registret eftersom vi vet att detta klientel ”går runt” och hyr hos flera bolag.

Alla former av missbruk och bedrägerier i biluthyrningsbranschen noteras i BUS inforegister. Systemet är ett mycket viktigt verktyg vid all uthyrning, speciellt om hyrestagaren är okänd. Endast medlemmar har tillgång till informationsregistret. Registret är godkänt av Integritetsmyndigheten (IMY) och står under deras överinseende.

Detta avtal måste dock finnas emellan oss:

Användarvillkor Biluthyrarnas informationsregister 20180522

Länk: http://register.biluthyrarna.se/

Inlogging

Lösenordet till Informationssystemet får ni när ni loggar in i systemet.
OBS! Mailadressen är den ni har uppgett till oss, om något skulle vara fel, Ring 08-7324390 eller maila: info@bfbus.se.

Logga in

Från och med 12:e juni
– Skall man börja använda 12 siffror när man söker efter svenska personnummer annars är det inte säkert att man får en korrekt träff.
– Stationsadministratörer måste använda 12 siffror när dom registrerar en ny block på ett svenskt personnummer, 10 siffror tillåts inte längre och kommer visa ett felmeddelande.
– Stationsadministratörer som vill begära permanent blockering gör nu detta genom att bocka för ”begär fast block” när dom registrera en ny blockering.

Från och med 1:a september (eller så snart samtliga parter som använder direktsökningar anpassat sina system)
– Sökningar på personnummer med 10 siffror kommer inte längre fungera, dessa kommer generera ett felmeddelande.

Manual för Informationsregistret.

 

Kundkontroll.2018