Informationssystem

Nytt informationsystem!

Hej på er i ”sommar” värmen.

 

Till hösten kommer vi lansera vårt ”nya” informationsregister. Det nya systemet är mer lättarbetat, fungerar bättre i mobilen och framför allt säkert.

Preliminärt blir det i slutet av augusti, men återkommer med exakt datum.

Vi kommer givetvis ”köra” båda systemen parallellt under ett år, så att ni alla kan implantera det nya i lugn och ro.

Det är viktigt att ni vidarebefordra detta till rätt person/ansvarig på er arbetsplats.

På nedan länk kan ni redan nu bekanta er lite med den nya systemet och dess tjänster. Kom gärna med synpunkter.

Informationssystem

Biluthyrning till kunder som åstadkommer ekonomisk skada för uthyraren utgör branschens största enskilda problem. Informationsregistret finns för att i möjligaste mån göra det svårt för detta klientel att komma över hyrbilar.
För att informationsregistret skall vara effektivt krävs att det är ”levande”, dvs. att alla medlemsföretag kontinuerligt använder sig av det genom att registrera och omfråga personer, samt neka och tillfälligt eller långvarigt blocka.
Den största skadan åsamkas oss genom att bilar stjäls eller förskingras, men även dåliga betalare bör blockas i registret eftersom vi vet att detta klientel ”går runt” och hyr hos flera bolag.

Alla former av missbruk och bedrägerier i biluthyrningsbranschen noteras i BUS inforegister. Systemet är ett mycket viktigt verktyg vid all uthyrning, speciellt om hyrestagaren är okänd. Endast medlemmar har tillgång till informationsregistret. Registret är godkänt av Integritetsmyndigheten (IMY) och står under deras överinseende.

Detta avtal måste dock finnas emellan oss:

Användarvillkor Biluthyrarnas informationsregister 20180522

Länk: http://register.biluthyrarna.se/

Inlogging

Lösenordet till Informationssystemet får ni när ni loggar in i systemet.
OBS! Mailadressen är den ni har uppgett till oss, om något skulle vara fel, Ring 08-7324390 eller maila: info@biluthyrarna.se.

Logga inär dom registrera en ny blockering.

Manual för Informationsregistret.

 

Kundkontroll.2018