Medlemskrav

Medlemskrav

För att en organisation som Biluthyrarna Sverige skall fungera problemfritt måste även medlemmarna uppfylla vissa krav. Det kan låta petigt men det är ändå betydelsefullt att det finns en gemensam utgångspunkt för medlemmarnas affärsverksamhet.

Stadgar och kvalifikationskrav skall fortlöpande utformas så att de ställer berättigade krav på medlemsföretagen i syfte att genomsyra verksamheten och fungera så att medlemskapet i Biluthyrarna Sverige betraktas som en kvalitets- och garantistämpel för företagen.

Vid en eventuell tvist skall företagen följa av Allmänna Reklamationsnämnden gjorda rekommendationer.

DE VIKTIGASTE PUNKTERNA I BILUTHYRARNA SVERIGES STADGAR

  • Medlem skall yrkesmässigt bedriva korttidsuthyrning
    av bilar/lastfordon.
  • Företaget skall vara registrerat hos myndigheterna.
  • Innehavaren skall ha gott anseende.
  • Det skall vara god ordning på lokaler, bokföring och redovisning.
  • Det skall finnas minst ett fordon för uthyrning.
  • Fordonen skall vara i lagligt skick.

MEDLEMSFÖRMÅNER

Informationsregister

Alla former av missbruk och bedrägerier i biluthyrningsbranchen noteras i BUS inforegister. Systemet är ett mycket viktigt verktyg vid all uthyrning, speciellt om hyrestagaren är okänd. Endast medlemmar har tillgång till informationsregistret. Registret är givetvis godkänt av datainspektionen ända sedan 1998.

Utbildning

Det krävs yrkeskunnande för att starta biluthyrning. Biluthyrarna Sverige har av Transportstyrelsen fått uppdraget att genomföra utbildning och examination för att testa de kunskaper som krävs för att få uthyrningstillstånd.

Ramavtal

BUS har ett stort antal olika ramavtal som ger medlemmarna bättre förmåner. T. ex. olika uthyrningssystem, hyresavtal, försäkringsavtal, glas- och däckavtal m.m..

Larmtjänst

Larmtjänst är en branschgemensam organisation med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Vi arbetar även med att stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall.

Din röst

BUS arbetar för rättvisa villkor. Vi är din röst hos KO, miljö- och trafikmyndigheter, polis, tull, lagstiftare, försäkringsbolag och internationella organisationer. Vi är även remissinstans hos berörda myndigheter, samt en röst hos ARN.

Medlemsansökan

För att en organisation som Biluthyrarna Sverige skall fungera problemfritt måste även medlemmarna uppfylla vissa krav. Det är betydelsefullt att det finns en gemensam utgångspunkt för medlemmarnas affärsverksamhet.