Uppdatering av Medlemsuppgifter


  FÖRETAGSLEDNING

  Ansvarighetsförsäkring
  JaNej  Biluthyrningstillstånd från Transportstyrelsen
  JaNej


  PERSONAL, FORDON (UPPGIFTER GÄLLER MEDELTAL UNDER FÖREGÅENDE ÅR)  PersonbilarSkåpLastBussHusbilarElbilar  Nattelefon som polis och tull kan ringa vid förfrågan om utförsel eller brottsmisstanke.
  Nedanstående uppgifter om företaget bestyrkes. Vi förbinder oss att följa förbundets stadgar och kvalifikationskrav i vår verksamhet.