Medlemsansökan

Medlemsansökan


  FÖRETAGSLEDNING

  Ansvarighetsförsäkring JaNej

  Biluthyrningstillstånd från Transportstyrelsen JaNej


  PERSONAL, FORDON (UPPGIFTER GÄLLER MEDELTAL UNDER FÖREGÅENDE ÅR)

  PersonbilarSkåpLastBussHusbilarElbilar  Nattelefon som polis och tull kan ringa vid förfrågan om utförsel eller brottsmisstanke.

  Nedanstående uppgifter om företaget bestyrkes.
  Vi förbinder oss att följa förbundets stadgar och kvalifikationskrav i vår verksamhet.

  Har du några frågor?

  +47 08 - 732 43 91

  KARLAVÄGEN 14 A
  114 31 STOCKHOLM