Medlemsansökan

Medlemsansökan


FÖRETAGSLEDNING

Ansvarighetsförsäkring JaNej

Biluthyrningstillstånd från Transportstyrelsen JaNej


PERSONAL, FORDON (UPPGIFTER GÄLLER MEDELTAL UNDER FÖREGÅENDE ÅR)

PersonbilarSkåpLastBussHusbilarElbilarNattelefon som polis och tull kan ringa vid förfrågan om utförsel eller brottsmisstanke.

Nedanstående uppgifter om företaget bestyrkes.
Vi förbinder oss att följa förbundets stadgar och kvalifikationskrav i vår verksamhet.

Har du några frågor?

+46 08 - 732 43 90

+47 08 - 732 43 91

KARLAVÄGEN 14 A
114 31 STOCKHOLM