Medlemsansökan

Medlemsansökan


  FÖRETAGSLEDNING

  Ansvarighetsförsäkring JaNej

  Biluthyrningstillstånd från Transportstyrelsen JaNej


  PERSONAL, FORDON (UPPGIFTER GÄLLER MEDELTAL UNDER FÖREGÅENDE ÅR)

  PersonbilarSkåpLastBussHusbilarElbilar

  Nattelefon som polis och tull kan ringa vid förfrågan om utförsel eller brottsmisstanke.

  Nedanstående uppgifter om företaget bestyrkes.

  Vi förbinder oss att följa förbundets stadgar och kvalifikationskrav i vår verksamhet.

  Har du några frågor?

  +47 08 - 732 43 91

  Box 26173
  100 41 STOCKHOLM