Starta och driva biluthyrning

Pris: 10100 sek. Ink Moms

Den här lärarledda tvådagarskursen uppfyller kraven enligt Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för att få tillstånd till yrkesmässig uthyrning.

INSTÄLLD TILLSVIDARE PGA CORONA PANDEMIN- Ersätt av Elearningen.

Det krävs yrkeskunnande för att starta biluthyrning. Enligt gällande lagstiftning skall transportstyrelsen begära att den som söker tillstånd eller skall vara ansvarig för biluthyrning skall kunna dokumentera sitt yrkeskunnande. I praktiken innebär det ett krav på genomgången utbildning.

Den här tvådagarskursen uppfyller kraven enligt Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för att få tillstånd till yrkesmässig uthyrning. Deltagaren får efter genomgången kurs och godkänt skriftligt prov ett examensintyg som utgör underlaget vid ansökan om tillstånd att starta eller ansvara för rörelse inom biluthyrningsbranschen. Den som anser sig ha tillräckliga kunskaper enligt kursplanen kan välja att studera materialet på egen hand och göra examen utan att deltaga i kurs.

 

KURSPLANEN OMFATTAR

 • Biluthyrningsbranschen och dess regler
 • Biluthyrnings- och yrkestrafiklagstiftning
 • Hyresavtalet och dess juridik
 • Brottsförebyggande kontroller
 • Parkeringsregler med ägaransvar
 • Eget företagande, företagsformer
 • Branschanpassad företagsekonomi
 • Bokföring, skatter och avgifter
 • Arbetsgivarefrågor
 • Försäkringsfrågor
 • Arbetsmiljö