Hyresnedsättning

Hyresnedsättning

Hyresnedsättning

Ny lag gällande hyresnedsättning!

Man måste själv agera mot respektive hyresvärd.

Avsnitt från  SFS 2020:725  Publicerad den 3 juli 2020

”Stöd enligt denna förordning får också lämnas till hyresvärdar som slutit avtal om hyra av lokal med hyresgäster som under den period som anges i 1 § var verksamma i de branscher som framgår av följande koder i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI): 452, 772, 74.201, 77.110, 85.510, 85.522, 85.530 och 96.012.”

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2020237-om-statligt-stod-nar-vissa_sfs-2020-237