Klar text

Klartext

HYRESAVTALETS FINSTILTA I KLARTEXT

Handen på hjärtat – hur ofta läser du det finstilta…? Varje gång du hyr bil hos ett etablerat biluthyrningsföretag skriver du också på ett hyreskontrakt och godkänner därmed ett antal villkor som gäller under uthyrningstiden.

Dessa s.k. Allmänna hyresvillkor finns som regel tryckta på kontraktets baksida med finstilt text. Där anges också om villkoren är godkända av Konsumentverket.

ALLA BORDE LÄSA – FÅ ORKAR

Av erfarenhet vet vi att det är få människor som orkar läsa igenom allt det finstilta. Det är en av anledningarna till att det kan uppstå missförstånd, oklarheter, tvister och obehagliga överraskningar när något oförutsett inträffar med bilen under hyrestiden.

I hyresvillkoren finns regler för vad du får göra med bilen, vart du får köra, om du får ta med bilen utomlands, vem som får köra den, vem som betalar skador som uppkommer, vad som händer om bilen går sönder, om du får lämna tillbaka bilen tidigare, o.s.v.

VARSÅGOD – VILLKOREN I KLARTEXT!

Det är alltid tryggast att hyra din bil från ett företag som är anslutet till Biluthyrarna Sverige, tidigare BURF. Vi har tagit fram den här broschyren för att du och alla andra som hyr bil ska få snabb och okomplicerad information om vilka regler som gäller. En enkel och bra grundregel är att alltid se till att överenskommet pris finns med i ditt hyreskontrakt.

FULLSTÄNDIGA VILLKOR FINNS BARA I KONTRAKTET

Det du hittar här är ”russinen i kakan”. Om du vill ha den fullständiga paragraftexten i sin exakta lydelse måste du studera de Allmänna hyresvillkoren i kontraktet. För speciella bilar, t.ex. lyxbilar och vans, kan särskilda villkor förekomma utöver de Allmänna hyresvillkoren. Dessa framgår av hyreskontraktet.

FRÅGA ALLTID OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT

Var inte rädd för att fråga om du undrar över något när du skall hyra bil – det är alltid bättre att fråga före!

DU FÅR ANVÄNDA HYRBILEN SOM DIN EGEN …MED NÅGRA UNDANTAG

Om någon annan skall köra bilen måste du först få detta godkänt av biluthyraren. Men kom ihåg att det är alltid du som har ansvaret för bilen och för att föraren har tillstånd att köra.

 • Du får inte köra ut bilen ur Sverige utan tillstånd från uthyraren.
 • Du får inte använda bilen för övningskörning utan tillstånd från uthyraren.
 • Du får inte bedriva taxi- eller budbilsverksamhet med bilen, inte dra, skjutsa eller flytta annat fordon med den och inte vara med i motortävling.
 • Du har ansvaret för att bilen bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick under hyrestiden. Du har också ansvaret för att att utföra servicekontroller som antecknas i serviceboken om du hyr bilen en längre tid. (Biluthyraren talar om vid vilken mätarställning service skall göras och står för kostnaden).
 • Om bilen är vanvårdad och mer nedsmutsad än den blir vid normal användning, (t.ex. om du inte tar bort håren efter din hund) kan uthyraren ta betalt av dig för rengöring och städning.
 • Uthyraren har rätt att besiktiga bilen under den tid du hyr den om han har anledning att vara orolig för att den missköts.

BETALNING, FÖRSKOTT OCH DEPOSITIONSBELOPP

Du bär alltid ansvaret för att hyran betalas i tid. Biluthyraren har rätt att debitera dig dröjsmålsränta och häva avtalet om du inte betalar i tid.

 • Kontollera att priserna som ni kommit överens finns med i kontraktet.
 • Den som hyr ut bilen kan begära förskott eller depositionsbelopp.
 • Vid fakturering kan du bli debiterad särskild faktureringsavgift.

OM DU INTE FÅR DIN BIL PÅ AVTALAD TID, ELLER FÅR EN ANNAN BIL ÄN DEN DU BESTÄLLT

 • Om du inte får din bil på avtalad tid kan du begära nedsatt hyra om dröjsmålet orsakar problem. Ersättning för förlust i näringsverksamhet medges inte.
 • Du kan häva avtalet om dröjsmålet är så stort att detförhindrar dina planer, t.ex. att du inte hinner till en avtalad aktivitet, ett flyg etc.
 • Du kan inte begära ersättning eller häva avtalet om du utan problem får en annan, motsvarande bil.
 • Du kan heller inte begära ersättning eller häva avtalet om dröjsmålet beror på omständigheter som biluthyraren inte kunnat påverka eller förhindra (t.ex. stöld av bil eller utrustning som inträffat under uthyrningstiden.

OM BILEN BLIR STULEN, SKADAS ELLER GÅR SÖNDER

 • Du måste alltid meddela biluthyraren om något händer med bilen. Han skall tala om exakt vad du ska göra. Om du måste reparera bilen för att kunna köra den får du göra det för max 1 150 kr inkl. moms utan att först fråga uthyraren. Du får tillbaka pengarna mot uppvisande av kvittot.
 • I försäkringsfall måste du utan dröjsmål göra skadeanmälan till biluthyraren.
 • Vid parkeringsskada gäller i stort samma regler som om du själv äger bilen. Det är du som skall göra polisanmälan och lämna denna tillsammans med skadeanmälan till biluthyraren.
 • Vid stöld skall du polisanmäla detta på den ort bilen blev stulen och skicka kopia av anmälan till uthyraren.
 • Ditt hyresavtal hävs så fort du kontaktat uthyraren och fullgjort stöldanmälan.

DET HÄR BÖR DU KÄNNA TILL NÄR DU SKA LÄMNA TILLBAKA BILEN

 • Du kan alltid lämna tillbaka din hyrbil tidigare än avtalat, i vissa fall kan du få betala en avgift – hör med uthyraren.
 • Om ni inte kommit överens om något annat, ska bilen lämnas på samma plats där du hämtade den och under uthyrarens normala öppettider. Om du lämnar den för sent eller på annan än överenskommen plats, kan uthyraren debitera extra hyra och ersättning för hämtning av bilen.
 • Det är straffbart att nyttja bilen efter hyrestidens utgång.

BILUTHYRARENS ANSVAR MOT DIG

 • Det är uthyrarens ansvar att bilen är i korrekt skick när du får den. Om det uppstår fel under hyrestiden som beror på att den är i dålig kondition och biluthyraren inte snabbt kan hjälpa dig att få en ny bil eller reparera skadan, har du rätt till nedsatt hyra eller – i vissa fall – att häva avtalet.
 • Uthyraren måste alltid göra vad han kan för att begränsa skadan för dig.

DITT ANSVAR MOT BILUTHYRAREN

 • Du har ansvaret för att hyresbeloppet betalas i rätt tid.
 • Du är också skyldig att betala böter, skadestånd etc, som kan drabba uthyraren p g a att du kört vårdslöst, för fort, felparkerat o.s.v. För parkeringsanmärkningar som du inte betalar, utan uthyraren tvingas göra detta åt dig, debiteras du 150 kronor inkl. moms för varje förseelse utöver beloppet för parkeringsanmärkningen. Uthyraren har också rätt att häva avtalet om du vansköter bilen eller kör den så vårdslöst att den riskerar minska onormalt i värde.
 • Hyresman (=du) och/eller föraren (om det är annan person) som bryter mot villkoren ovan (t.ex. inte betalar i tid eller vanvårdar bilen) eller på annat sätt förorsakar uthyraren skada, rapporteras till Biluthyrarna Sveriges informationslista, som löpande uppdateras och skickas ut till anslutna biluthyrningsföretag.
 • Du måste alltid göra vad du kan för att begränsa skada som du kan orsaka uthyraren och bilen.

OM DU MÅSTE ANLITA FÖRSÄKRINGEN…

 • Din hyrbil har obligatorisk trafikförsäkring. Kontrollera med din biluthyrare vilka övriga fösäkringar (t.ex. stöld-,vagnskade-, brandförsäkring) som ingår.
 • Din hyrbil har inte någon försäkring som täcker stöld av bagage eller last. Rådgör med uthyraren innan du transporterar t.ex. värdefull konst, juveler och dylikt.
 • Om bilen skadas eller stjäls under hyrestiden eller om du måste anlita bilens bärgnings- eller räddningsförsäkring är du ersättningsskyldig med de belopp (kan variera) som finns under punkt åtta på baksidan av hyresavtalet. Du kan minska ersättningsskyldigheten till ett minimibelopp (se avtalet) för varje skademoment om du tecknar en s.k. ersättningsreducering. Ersättningsreduceringen gäller inte om bilen stjäls med nyckel.
 • Du måste alltid fullfölja nödvändiga skadeanmälningsrutiner (försäkringspapper finns i bilens handskfack) för att ersättningsreduceringen skall gälla. Särskild ”ungdomssjälvrisk” på 1.500 kr gäller om föraren är under 24 år och är vållande till trafikskada.