Klimatklivet-Här kan du ansöka om pengar till laddstolpar

Klimatklivet-Här kan du ansöka om pengar till laddstolpar

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Klicka in på länken nedan för att orientera dig om hur du kan ansöka om pengar för att bygga din egen laddinfrastruktur

Trevlig läsning och glöm inte att du behöver ansöka före den 30 oktober.

http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet