Webutbildning
Höstbild
eLearning
Barn i bil
Hjerteformet jordklode

Sveriges Största Bildelningspool

Biluthyrarna Sverige är en sammanslutning för alla företag som arbetar med biluthyrning och annan bildelning. Den gemensamma målsättningen är säkerhet, kvalitet, fackmässig service och kundvänlig policy. Vi organiserar idag över 90% av biluthyrningsföretagen.

I arbetet med stöldförebyggande frågor samarbetar Biluthyrarna Sverige med bl a Rikspolisen, Rikskriminalen, Larmtjänst, MRF, försäkringbolagen och Tullen samt vår europeiska organisation Leaseurope, en europeisk gemensam förening för leasingbolagens och biluthyrningsföretagens nationella branschorganisationer.

Förbundet skall värna om god branschstandard med etiskt och seriöst handlingssätt som skapar konsumenttrygghet och kundtillfredsställelse. Genom samverkan och aktiviteter skall medlemmarnas intressen främjas. Utredningar skall göras i väsentliga branschfrågor och medlemsföretagen skall informeras. För myndigheter, media och andra intressenter skall Biluthyrarna Sverige utgöra branschens språkrör och väsentliga branschintressen skall drivas aktivt genom lobbying och andra kontaktåtgärder.

Utbildning

Starta och driva biluthyrning

9250 SEK

Distanskurs Endast kursmaterial

5125 SEK

Starta och driva med tunga fordon

3125 SEK

Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt hyra ut personbilar och andra fordon.Lagen om biluthyrning (1998:492) gäller yrkesmässig uthyrning av personbilar, lastbilar, bussar och terrängmotorfordon utan förare för kortare tid än ett år. Tillstånd krävs för att driva en uthyrningsrörelse. Om det är en juridisk person (till exempel ett aktiebolag) som driver verksamheten ska det finnas en eller flera personer inom företaget som har särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regler och god branschen samt enligt kraven på trafiksäkerheten.

 

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Biluthyrning

Biluthyrarna Sverige Service AB – ett helägt dotterföretag till branschförbundet Biluthyrarna Sverige – anordnar fyra utbildningar under året. På uppdrag av Transportstyrelsen genomför vi den enda godkända utbildningen för biluthyrningsbranschen. Biluthyrarna Sverige Service AB har tillgång till experter med juridiskt kunnande och mångårig erfarenhet av branschen. Vi inbjuder alla som är intresserade att deltaga i kurserna som genomförs vid flera olika tillfällen i Stockholm. Kursen kan även läsas på distans.

Aktuella siffror från Biluthyrarna Sverige

7%
Biluthyrningsbranschen omsatte 2017 4,0 Miljarder SEK. En ökning med 7% från året innan. Tillväxten fortsätter stadigt.
30%
Biluthyrningsbranschens omsättning har ökat med mer än 30% över de senaste 5 åren.
10%
Tillsammans köpte och hanterade vi 37.000 fordon under 2017. Det motsvarar nära 10% av den totala nybilsförsäljningen i Sverige.

Biluthyrning står för en stor och viktig del av person- och godstransporterna i Sverige. I tillägg till det är det naturligtvis helt nödvändigt med en fungerande sådan verksamhet för att människor ska kunna tänka sig att byta ut sina egna bilar mot andra delade transporttjänster. Hur ska framtida politiska satsningar fungera om det inte finns en uppbackning? Vem vågar byta bort den egna bilen om man inte är säker på att få tag på en annan lösning när man verkligen behöver det?

De flesta är överens, traditionell biluthyrning är en förutsättning för utvecklingen inom bildelning och persontransportsektorn.