Vad är en miljöbil idag?

Vad är en miljöbil idag?

En miljöbil drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel. En miljöbil kan även vara en väldigt bensin- eller dieselsnål bil.

Det finns olika definitioner:

  • Den mest spridda och använda är den nationella miljöbilsdefinitionen (enligt förordningen 2006:227 §11a) som används som grund för befrielse från fordonsskatt.
  • Skatteverket har en annan definition för att reglera förmånsvärdet på tjänstebilar.
  • Ytterligare en definition finns för supermiljöbilar.

För bilar som är registrerade från 1 januari 2013 och framåt avgör bilens drivmedel samt vikt i förhållande till koldioxidutsläpp om det är en miljöbil eller inte. Tyngre bilar får ha högre utsläpp medan lättare bilar får släppa ut mindre.

  • En bil som går på bensin eller diesel, eller är en elhybrid och har tjänstevikten 1372 kg får släppa ut högst 95 gram koldioxid (CO2) per kilometer för att betecknas som miljöbil.
  • Går den istället på etanol eller fordonsgas får den släppa ut högst 150 gram koldioxid per kilometer.
  • Om det är en elbil eller laddhybrid får elenergiförbrukningen vara högst 37 kilowattimmar per 100 kilometer, enligt uppgift från tillverkare eller generalagent.

Supermiljöbilspremie

En supermiljöbil är en personbil som uppfyller EU:s senaste avgaskrav, Euro 5 eller Euro 6, och som dessutom inte släpper ut mer än 50 gram koldioxid per kilometer ur avgasröret (tailpipe) vid blandad körning. Bilen måste vara typgodkänd i Sverige och tagen i trafik för första gången tidigast 1 januari 2012.

 Kommunala miljödefinitioner

I Sverige har många kommuner egna miljöbilsdefinitioner till exempel kopplade till parkeringsförmåner. Se din kommuns hemsida för mer information om eventuella förmåner och vilka bilar som har rätt till dem.

Det nya bonus-malus-systemet

Mest skattebonus ger rena elbilar/bränslecellsbilar med nollutsläpp ur avgasröret. Här får köparen 60 000 kronor. Bonusen minskar sedan med 833 kronor för varje gram koldioxid per kilometer som klimatbonusbilen släpper ut, ner till lägsta bonusnivån 10 000 kronor. Vid 60 gram koldioxid per kilometer upphör bonusen. Biogas bilar får ett fast bonusbelopp på 10 000 kronor oavsett hur stora klimatutsläpp de har.

Bensin- och dieselbilar med höga utsläpp får istället en straffskatt – malus – under de tre första åren. Tanken är att systemet ska styra mot en fossilfri bilpark.

Regler för bonus-malus

Bonus-malussystemet omfattar alla nya personbilar samt lätta bussar och lastbilar av fordonsår 2018 som registreras från och med den 1 juli 2018.

Grundskatt

Alla bilar får 360 kronor per år i fordonsskatt oavsett utsläpp. Dieselbilar får ett skattetillägg på 250 kronor.

Bonus

Bilar med koldioxidutsläpp mellan noll och 60 gram koldioxid per kilometer får bonus vid inköp. I utsläppsintervallet 60–95 gram per kilometer ges ingen bonus, men någon extraskatt tas inte heller ut.

Malus

Bilar som släpper ut 95 gram koldioxid per kilometer eller mer får höjd fordonsskatt under tre år. För bilar med utsläpp i spannet 95–140 gram per kilometer är beloppet 82 kronor per gram. För utsläpp över 140 gram per kilometer är beloppet 107 kronor per gram. Dieselbilar får även ett bränsletillägg.

Etanol- och gasdrivna fordon är undantagna från den förhöjda skatten.

När bilarna fyller fyra år försvinner extraskatten, därefter gäller samma skatteregler som idag – grundbelopp + 22 kronor per gram över 111 gram per kilometer. Biogas- och etanolbilar har istället 11 kronor per gram över 111 gram per kilometer.