Coronakrisen

Coronakrisen

Regeringens och riksbankens stöd till företag

 

Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.

 

   • För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.
   • Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser.
   • Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.
   • Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.
   • Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari.
   • Korttidspermittering införs från och med den 16 mars.
   • Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.

Håll dig uppdaterad om regeringens åtgärder på regeringen.se
Håll dig uppdaterad om riksbankens åtgärder på riksbank.se

 

Information om coronavirussjukdom

Medarbetare som är sjuka ska stanna hemma och sjukanmäla sig till sin arbetsgivare.

Medarbetare som tror att hen exponerats för covid-19 ska kontakta sin arbetsgivare innan hen kommer till arbetet.

Allmän information om Coronavirus och covid-19 finns på Krisinformation.se och det nationella informationsnumret 113 13.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd