Coronakrisen

Coronakrisen

Regeringens omsättningsstöd

 

Regeringen har beslutat att införa ett tillfälligt stöd, ett så kallat omsättningsstöd, för de företag som drabbats och drabbas av omfattande ekonomiskt bortfall med anledning av coronapandemin.

Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Det kan till exempel vara restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Det kan också röra sig om större tillverkningsföretag som ställer om till produktion av exempelvis sjukvårdsmaterial.

Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.

Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt och betalas ut genom Skatteverket. Stödet kommer inte betalas ut till företag med hemvist i skatteparadis. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag.

Finansdepartementets beräkningar visar att uppemot 180 000 företag kan komma att ha rätt till stödet. Den offentligfinansiella effekten beräknas till 39 miljarder kronor under 2020.

Under arbetet med att ta fram förslaget kommer regeringen att föra en dialog med EU-kommissionen. Förslaget kan komma att behöva godkännas av kommissionen ur statsstödssynpunkt. Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka.

Regeringen kommer att överlämna förslaget i en extra ändringsbudget och arbetar för att det ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020. Det bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Frågor och svar

Varför kallar regeringen stödet för omställningsstöd?
Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Det kan till exempel vara restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som ställer om till fler leveranser.

När kommer man kunna ansöka om stödet och när betalas pengarna ut?
Regeringen mål är få stödet på plats så snabbt som möjligt. Nästa steg i processen är att remittera ett förslag. Ikraftträdande är planerat till den 1 juli och pengarna ska betalas ut så snart som möjligt efter att ansökan är behandlad. I dagsläget är det inte klart när ansökningarna kommer öppna, men behandling kommer inte att kunna ske innan lagen har trätt ikraft.

Vilken myndighet ska ansökan lämnas in till?
Ansvarig myndighet kommer att vara Skatteverket.

Vad menas med fasta kostnader?
Det kan till exempel vara leasingkostnader för en kopiator eller för en bil som används i företaget. När regeringen presenterar det färdiga lagförslaget kommer det framgå mer detaljerat vilka kostnader som föreslås omfattas.

Vem kommer att beräkna de fasta kostnaderna och omsättningstappet?
Företaget kommer att rapportera in i sin ansökan och intyga att uppgifterna är riktiga på heder och samvete. Uppföljande kontroller görs av Skatteverket. Den som rapporterar felaktiga uppgifter kommer att hållas ansvarig för det.

Kan mitt företag som befinner sig i rekonstruktion ta del av stödet?
Det kommer att finnas vissa begränsningar för företag som har ekonomiska svårigheter. De närmare begränsningarna kommer att framgå av förslaget.

Omfattas egenföretagare?
Ja, det kommer inte finnas någon begränsning till vissa företagsformer eller ett visst antal anställda. Ett krav är att företaget är godkänt för F-skatt.

Omfattas nystartade företag av stödet?
Omsättningstappet kommer att beräknas som skillnaden i omsättning under mars och april 2019 jämfört med mars och april 2020. För att kunna ta del av stödet måste företaget alltså ha haft en omsättning under mars och april 2019.

Varför har ni valt mars och april?
Effekterna av corona började visa sig i mars och framför allt april. Det innebär att många företag har tappat i omsättning under dessa månader.

När ni har valt mars och april missar ni alla säsongsföretag, varför har ni inte tänkt på dem?
Stödet avser ett omsättningstapp under mars och april och ersättning ges för fasta kostnader under just dessa månader. Har inget omsättningstapp skett under mars och april ges ingen ersättning. Har säsongsföretag haft ett omsättningstapp och har fasta kostnader kan även dessa omfattas av stödet. Än så länge är det oklart hur effekterna av corona kommer att visa sig längre fram.

Är den offentligfinansiella effekten på 39 miljarder ett anslag med tak eller är det en beräkning?
Den offentligfinansiella effekten är en uppskattning över vad förslaget kommer att kosta. Som med de flesta beräkningar finns det osäkerheter som innebär att siffran kan komma att bli både högre och lägre. Det är således inte så att pengarna kommer att ta slut. Den som uppfyller villkoren har rätt till stödet.

Regeringens och riksbankens stöd till företag

 

Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.

 

   • För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.
   • Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser.
   • Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.
   • Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.
   • Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari.
   • Korttidspermittering införs från och med den 16 mars.
   • Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.

Håll dig uppdaterad om regeringens åtgärder på regeringen.se
Håll dig uppdaterad om riksbankens åtgärder på riksbank.se

 

Information om coronavirussjukdom

Medarbetare som är sjuka ska stanna hemma och sjukanmäla sig till sin arbetsgivare.

Medarbetare som tror att hen exponerats för covid-19 ska kontakta sin arbetsgivare innan hen kommer till arbetet.

Allmän information om Coronavirus och covid-19 finns på Krisinformation.se och det nationella informationsnumret 113 13.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd