Branschstatistik

Branschstatistik 2020

Biluthyrarna Sverige sammanställer regelbundet statistik för biluthyrningsbranschen. Aktuella siffror rörande omsättning, hyror, hyresdygn antal bilar med mera sammanställs på en aggregerad nivå och publiceras här för närvarande på helårsbasis och med nödvändig fördröjning.

Omsättning - 3.606.262 TSEK

Förändring från 2019 – -20%
20%

Antal hyror - 1.397.070

Förändring från 2019 – -27,8%
28%

Hyresdygn - 7.720.976

Förändring från 2019 – -19,2%
19%

Vagnpark - 37.242

Förändring från 2019   -10%
10%

Köpta bilar - 30.580

Förändring från 2019 – -10%
10%

MILJÖMÅL

Koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläppen från fordonstrafiken förväntas minska med 70% fram till år 2030 jämfört med basåret 2010. Biluthyrarna Sveriges medlemmar bidrar till detta genom modern och välutnyttjad vagnpark.
70%

Nybilsinköp

Biluthyrarna Sveriges medlemmar står varje år för ca 10% av Sveriges totala nybilsinköp. Genom tydlig kravställan och stor volym, spelar Biluthyrarna en mycket viktig roll i utvecklingen av bilindustrin och miljön.
10%

Nyttjandegrad

Av bland annat miljö- och trängselskäl jobbar Biluthyrarna Sverige mot en nyttjandegrad av 70% på den totala vagnparken till 2030. För 2019 är den siffran 65%. Coronapandemin slog hårt under 2020 och nyttjandegraden landade på under 60% för första gången på många år.
70%

Elbilar

Biluthyrarna Sverige siktar på att ha minst 50% elhybrider, laddhybrider eller rena elbilar i den totala flottan senast 2025 .

Under 2020 tog branschen stora steg mot detta mål trots de utmaningar som pandemin förde med sig.

50%

MILJÖMÅL FÖR BILUTHYRARNA SVERIGE

CO2 2010: 100%

CO2 2020: 50%

CO2 2030: 30%

CO2 2045: 1%

Eldrift 2010: 1%

Eldrift 2015: 2%

Eldrift 2025: 50%

Beläggningsgrad 2010: 60%

Beläggningsgrad 2019: 65%

Beläggningsgrad 2030: 70%