Branschstatistik

Branschstatistik 2019

Biluthyrarna Sverige sammanställer regelbundet statistik för biluthyrningsbranschen. Aktuella siffror rörande omsättning, hyror, hyresdygn antal bilar med mera sammanställs på en aggregerad nivå och publiceras här för närvarande på helårsbasis och med nödvändig fördröjning.

Omsättning - 4.507.827 TSEK

Förändring från 2018 – +4%
4%

Antal hyror - 1.935.000

Förändring från 2018 – +-0%
1%

Hyresdygn - 9.555.664

Förändring från 2018 – +1,3%
1%

Vagnpark - 41.380

Förändring från 2018   -1,3%
1%

Köpta bilar - 38.580

Förändring från 2018 – +0%
0%

MILJÖMÅL

Koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläppen från fordonstrafiken förväntas minska med 70% fram till år 2030 jämfört med basåret 2010. Biluthyrarna Sveriges medlemmar bidrar till detta genom modern och välutnyttjad vagnpark.
70%

Nybilsinköp

Biluthyrarna Sveriges medlemmar står varje år för ca 10% av Sveriges totala nybilsinköp. Genom tydlig kravställan och stor volym, spelar Biluthyrarna en mycket viktig roll i utvecklingen av bilindustrin och miljön.
10%

Nyttjandegrad

Av bland annat miljö- och trängselskäl jobbar Biluthyrarna Sverige mot en nyttjandegrad av 70% på den totala vagnparken till 2030. För 2018 är den siffran 63%.
70%

Elbilar

Biluthyrarna Sverige siktar på att ha minst 50% elhybrider, laddhybrider eller rena elbilar i den totala flottan senast 2025 .
50%

MILJÖMÅL FÖR BILUTHYRARNA SVERIGE

CO2 2010: 100%

CO2 2020: 50%

CO2 2030: 30%

CO2 2045: 1%

Eldrift 2010: 1%

Eldrift 2015: 2%

Eldrift 2025: 50%

Beläggningsgrad 2010: 60%

Beläggningsgrad 2020: 66%

Beläggningsgrad 2030: 70%