Branschstatistik

Branschstatistik 2017

Biluthyrarna Sverige sammanställer regelbundet statistik för biluthyrningsbranschen. Aktuella siffror rörande omsättning, hyror, hyresdygn antal bilar med mera sammanställs på en aggregerad nivå och publiceras här för närvarande på helårsbasis och med nödvändig fördröjning.

Jämförelser med föregående år och längre trender kan med fördel avläsas här. Branschens utveckling kan följas av medlemmar, allmänhet och andra intressenter. Statistiska Centralbyrån SCB, får årligen underlag från Biluthyrarna för att sammanställa sedvanliga branschrapporter.

Ladda ner “Årsstatistik 2017” Årsstatistik-2017.pdf – Nedladdad 95 gånger – 568 KB


Ladda ner “Årsstatistik 2016” Årsstatistik-2016.pptx – Nedladdad 43 gånger – 250 KB

Ladda ner “Årsstatistik 2015” Årsstatistik-2015.pptx – Nedladdad 13 gånger – 405 KB

Omsättning - 4.054.676 TSEK

Förändring från 2016 – +7%
7%

Antal hyror - 1.932.000

Förändring från 2016 – +5%
5%

Hyresdygn - 8.900.000

Förändring från 2016 – +6%
6%

Vagnpark - 39.749

Förändring från 2016 – +8%
8%

Köpta bilar - 38.580

Förändring från 2015 – +2%
2%

MILJÖMÅL

Koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläppen från fordonstrafiken förväntas minska med 70% fram till år 2030 jämfört med basåret 2010. Biluthyrarna Sveriges medlemmar bidrar till detta genom modern och välutnyttjad vagnpark.
70%

Nybilsinköp

Biluthyrarna Sveriges medlemmar står varje år för ca 10% av Sveriges totala nybilsinköp. Genom tydlig kravställan och stor volym, spelar Biluthyrarna en mycket viktig roll i utvecklingen av bilindustrin och miljön.
10%

Nyttjandegrad

Av bland annat miljö- och trängselskäl jobbar Biluthyrarna Sverige mot en nyttjandegrad av 72% på den totala vagnparken till 2030. För 2017 är den siffran 62%.
72%

Elbilar

Biluthyrarna Sverige siktar på att ha minst 50% elhybrider, laddhybrider eller rena elbilar i den totala flottan senast 2025 .
50%

MILJÖMÅL FÖR BILUTHYRARNA SVERIGE

CO2 2010: 100%

CO2 2020: 50%

CO2 2030: 30%

CO2 2045: 1%

Eldrift 2010: 1%

Eldrift 2015: 2%

Eldrift 2025: 50%

Beläggningsgrad 2010: 60%

Beläggningsgrad 2020: 66%

Beläggningsgrad 2030: 72%