Branschstatistik

Branschstatistik

Biluthyrarna Sverige sammanställer regelbundet statistik för biluthyrningsbranschen. Aktuella siffror rörande omsättning, hyror, hyresdygn antal bilar med mera sammanställs på en aggregerad nivå och publiceras här för närvarande på helårsbasis och med nödvändig fördröjning.

Jämförelser med föregående år och längre trender kan med fördel avläsas här. Branschens utveckling kan följas av medlemmar, allmänhet och andra intressenter. Statistiska Centralbyrån SCB, får årligen underlag från Biluthyrarna för att sammanställa sedvanliga branschrapporter.

Omsättning - 5.349.017 TSEK

Förändring från 2022 +9,1 %
9%

Antal hyror - 1.575.245

Förändring från 2022  +3,3 %
3%

Hyresdygn - 9.478.845

Förändring från 2022  +0,2 %
1%

Vagnpark - 46.084

Förändring från 2022 +5,8 %
6%

Köpta bilar - 33.221

Förändring från 2022  +5,8 %
6%

MILJÖMÅL

Koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläppen från fordonstrafiken förväntas minska med 70% fram till år 2030 jämfört med basåret 2010. Biluthyrarna Sveriges medlemmar bidrar till detta genom modern och välutnyttjad vagnpark.
70%

Nybilsinköp

Biluthyrarna Sveriges medlemmar står varje år för ca 10% av Sveriges totala nybilsinköp. Genom tydlig kravställan och stor volym, spelar Biluthyrarna en mycket viktig roll i utvecklingen av bilindustrin och miljön.
10%

Nyttjandegrad

Av bland annat miljö- och trängselskäl jobbar Biluthyrarna Sverige mot en nyttjandegrad av 70% på den totala vagnparken till 2030. För 2019 var den siffran 65%. Coronapandemin slog hårt under 2020 och nyttjandegraden sjönk under 60% för första gången på många år. 2021 och 2022 visade en god återhämtning och är nu på rätt väg igen.
62%

Elbilar

Biluthyrarna Sverige siktar på att ha minst 50% elhybrider, laddhybrider eller rena elbilar i den totala flottan senast 2025. Sannolikt tidigare om leveranskedjorna förbättras.

Under 2021 och 2022 tog branschen stora steg mot detta mål trots de utmaningar som pandemin och bristen på halvledare förde med sig.

50%

MILJÖMÅL FÖR BILUTHYRARNA SVERIGE

CO2 2010: 100%

CO2 2020: 50%

CO2 2030: 30%

CO2 2045: 1%

Eldrift 2010: 1%

Eldrift 2015: 2%

Eldrift 2025: 50%

Beläggningsgrad 2010: 60%

Beläggningsgrad 2019: 65%

Beläggningsgrad 2030: 70%