Webutbildning
Höstbild
eLearning
Barn i bil
Hjerteformet jordklode

SVERIGES STÖRSTA BILDELNINGSPOOL

Biluthyrarna Sverige är en sammanslutning för alla företag som arbetar med biluthyrning och annan bildelning. Den gemensamma målsättningen är säkerhet, kvalitet, fackmässig service och kundvänlig policy. Vi organiserar idag över 90% av biluthyrningsföretagen.

I arbetet med stöldförebyggande frågor samarbetar Biluthyrarna Sverige med bl a Rikspolisen, NOA, Larmtjänst, MRF, försäkringbolagen och Tullen samt vår europeiska organisation Leaseurope, en europeisk gemensam förening för leasingbolagens och biluthyrningsföretagens nationella branschorganisationer.

Förbundet skall värna om god branschstandard med etiskt och seriöst handlingssätt som skapar konsumenttrygghet och kundtillfredsställelse. Genom samverkan och aktiviteter skall medlemmarnas intressen främjas. Utredningar skall göras i väsentliga branschfrågor och medlemsföretagen skall informeras. För myndigheter, media och andra intressenter skall Biluthyrarna Sverige utgöra branschens språkrör och väsentliga branschintressen skall drivas aktivt genom lobbying och andra kontaktåtgärder.

UTBILDNING

E-learning banner

Elearning - För Uthyrning av personbil och lastbil upp till 3500 kg samt husbil

Webbaserad utbildning med avslutande kunskapstest.

Denna  kurs, inklusive godkänt slutprov, uppfyller Transportstyrelsens krav

om yrkeskunnande för att erhålla tillstånd för yrkesmässig uthyrning.

This course is also available in english

Tunga Fordon banner

Elearning - För uthyrning av tunga fordon

Webbaserad kurs.

Den här kursen uppfyller kraven enligt Transportstyrelsen föreskrifter om

yrkeskunnande för att få tillstånd till yrkesmässig uthyrning för tunga fordon.

Det krävs godkänt på den första kursen för att kunna gå vidare med denna.

Det krävs yrkeskunnande för hyra ut personbilar och andra fordon . Lagen om biluthyrning (1998:492) gäller yrkesmässig uthyrning av personbilar, lastbilar, bussar och terrängmotorfordon utan förare för kortare tid än ett år. Tillstånd krävs för att driva en uthyrningsrörelse. Om det är en juridisk person (till exempel ett aktiebolag) som driver verksamheten ska det finnas en eller flera personer inom företaget som har särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regler och god branschen samt enligt kraven på trafiksäkerheten.

Biluthyrarna Sverige Service AB – ett helägt dotterföretag till branschförbundet Biluthyrarna Sverige.

Biluthyrarna Sverige Service AB har tillgång till experter med juridiskt kunnande och mångårig erfarenhet av branschen. Vi erbjuder digitaliserade utbildningar för yrkeskunnande inom branschen.

 

Beställning av kopia på kursintyg 250:- inkl moms

Kontakta mia@biluthyrarna.se

AKTUELLA SIFFROR FRÅN BILUTHYRARNA SVERIGE

Biluthyrarna Sverige sammanställer regelbundet statistik för biluthyrningsbranschen. Aktuella siffror rörande omsättning, hyror, hyresdygn antal bilar med mera sammanställs på en aggregerad nivå och publiceras här för närvarande på helårsbasis och med nödvändig fördröjning. Jämförelser med föregående år och längre trender kan med fördel avläsas här. Branschens utveckling kan följas av medlemmar, allmänhet och andra intressenter. Statistiska Centralbyrån SCB, får årligen underlag från Biluthyrarna för att sammanställa sedvanliga branschrapporter. Se Statistik under fliken Aktuellt.

9%

Biluthyrningsbranschen omsatte 2023 5,3 Miljarder SEK. En uppgång med 9,1 % från året innan. Coronapandemin slog mycket hårt mot branschen under 2020. 2021 visade en stark återhämtning och denna utveckling har fortsatt under 2022 och 2023. Branschen är nu tillbaka på nivåer före pandemin och har tagit ytterligare steg under året.

30%

Biluthyrningsbranschens omsättning har ökat med mer än 30% över de senaste 5 åren. Den kurvan bröts itu under slutet av Q1 2020 men återhämtade sig något under slutet av året. Återhämtningen har fortsatt under 2021 och pekar återigen uppåt.

12%

Tillsammans köpte och hanterade vi ca 35.000 fordon under 2022. Det är betydligt mer än 10% av den totala nybilsförsäljningen i Sverige.

Biluthyrning står för en stor och viktig del av person- och godstransporterna i Sverige. I tillägg till det är det naturligtvis helt nödvändigt med en fungerande sådan verksamhet för att människor ska kunna tänka sig att byta ut sina egna bilar mot andra delade transporttjänster. Hur ska framtida politiska satsningar fungera om det inte finns en uppbackning? Vem vågar byta bort den egna bilen om man inte är säker på att få tag på en annan lösning när man verkligen behöver det?

De flesta är överens, traditionell biluthyrning är en förutsättning för utvecklingen inom bildelning och persontransportsektorn.

Medlemsansökan

Kontakta oss

Miljö

Hyra bil

Aktuellt

Branschnytt