Sverigekarta 1200 uthyrningsställen runt om i landet. Hitta närmaste medlemsföretag här!

Mål

Förbundet

Förbundet skall värna om god branschstandard med etiskt och seriöst handlingssätt som skapar konsumenttrygghet och kundtillfredsställelse. Genom samverkan och aktiviteter skall medlemmarnas intressen främjas. Utredningar skall göras i väsentliga branschfrågor och medlemsföretagen skall informeras. För myndigheter, media och andra intressenter skall Biluthyrarna Sverige utgöra branschens språkrör och väsentliga branschintressen skall drivas aktivt genom lobbying och andra kontaktåtgärder.

Moms

En ständig aktuell fråga är moms. Förbundets strävan är att uppnå fullt momsavdrag för korttidsuthyrning. Huvudargument är att hyrbil är en förlängning av resan i övrigt och att detta i normalfallet utgör ett ersättningsfordon för den egna "skattade" bilen.

Parkeringsförseelser

Biluthyrarna Sveriges målsättning är att hyresmannen skall vara ansvarig för samtliga trafik- och parkeringsförseelser som inträffar under hyrestiden. Uthyrningsföretaget kan inte påverka hyresmannens parkeringsbeteende och skall därför inte heller belastas med böter/avgifter för sådana förseelser.

I vår strävan att få föraransvar för parkeringspåföljder söker Biluthyrarna Sverige bl a stöd hos den europeiska biluthyrningsorganisationen ECTRA.

Trängselskatter

Trängselskatter är och har varit sedan 2004 ett annat stort engagemang för Biluthyrarna Sverige. Denna skatt är ett problem för branschen bland annat för att det är ett strikt ägaransvar att skatten erläggs och att man inte i realtid kan se beloppet. Skattebeslutet tas klockan 24,00 samma dag som bilen passerat en kontrollstation och hyresmannen kan då redan ha lämnat tillbaka bilen och dessutom landet. Detta innebär att uthyrningsföretaget i vissa fall är tvungen att efterdebitera kunden skatten, som då också är momsplikitig.

Kundkvalificering utan diskriminering

Som policy gäller att alla anställda hos medlemsföretagen under alla omständigheter skall uppträda korrekt, ärligt och opartiskt mot alla kunder, kolleger, leverantörer och varje annan affärskontakt oberoende av ras, hudfärg, religion, nationellt ursprung, bosättningsland, kön och civilstånd. Gällande rättsregler och tillgänglighet av lämpliga fordon beaktas liksom fysisk eller mental oförmåga eller handikapp.

Därutöver är alla anställda ansvariga för att uppnå och bibehålla högsta etiska och moraliska standard i arbetet.

Beslutet att inte hyra ut till individuella kunder måste ske uteslutande på kvalifikationskriterier fastställda i gängse regelverk och inte godtyckligt baserat på någon av ovannämnda diskriminerande faktorer.

Informationsregistret

Alla former av missbruk och lurendrejeri noteras regelbundet i branschens gemensamma informationsregister. Den är ett viktigt verktyg vid all biluthyrning - speciellt om kunden är okänd. Biluthyrarna Sverige ser till att informationsregistret, medlemmarnas "skyddsinstrument", kontinuerligt distribueras till företagen.

(Informationsregistret är förankrat och godkänt hos Datainspektionen)