Sverigekarta 1200 uthyrningsställen runt om i landet. Hitta närmaste medlemsföretag här!

Miljöpolicy

Förbundets medlemsföretag skall tillhandahålla fordon som uppfyller aktuella miljökrav.

Utvecklingen på miljöområdet bevakas och faktorer som återvinning och kretsloppshantering av däck och komponenter beaktas. Miljöfrågorna aktualiseras i kontakter med leverantörsföretagen. Kunderna uppmärksammas på miljöfrågor som har med utnyttjandet av fordonen att göra.

Biluthyrarna Sveriges MILJÖ-mål

  • Branschens målsättning är att erbjuda säkra fordon och samtidigt minimera miljöeffekterna av hyrbilsverksamheten.
  • Branschens aktörer via branschförbundet, Biluthyrarna Sverige har därför enats kring ett gemensamt miljömål.

Debattartikel

Debattartikel gällande dubbdäcksförbud.

Debattartikeln i PDF format