Sverigekarta 1200 uthyrningsställen runt om i landet. Hitta närmaste medlemsföretag här!

Trängselskatt

En ständig diskussion pågår mellan branschförbundet och trafikinspektionen beträffande redovisning av hyrbilars passager genom passagerna för trängselskatt ska kunna redovisas till hyrbilsföretagen på ett smidigt sätt. Detta för att också uthyrningsföretagen ska kunna debitera rätt kund rätt belopp vid återlämnandet av hyrbilen.

Hyrbilsföretagen vill helst kunna gå in online i systemet för passager då kunden återlämnar bilen efter hyran och debitera kunden för den uppkomna skatten.

44 kronor i trängselavgift inte rimligt – befria hyrbilarna!

Regeringen beslutade att återinföra trängselskatt redan 1 juli 2007. Den som hyr bil betalar då fyra gånger högre avgifter än privatbilisten. Biluthyrarna Sverige startar nu ett upprop för att hyrbilar ska avgiftsbefrias.

Den som i hyrbil passerar en betalstation under icke-rusningstid betalar 44 kronor istället för tio, eftersom hyrföretagen tvingas lägga administrativ avgift och moms på beloppet. I rusningstrafik blir avgiften 56 kronor mot 20 för övriga bilister.

– Det är inte rimligt att den som åker hyrbil betalar en mycket högre trängselavgift än andra bilister, särskilt som varje privatbil som ersätts med en hyrbil minskar trängseln och luftföroreningarna. Därför uppmanar vi regeringen att undanta hyrbilar från trängselavgifter.

Allt fler stockholmare väljer att hyra bil när de behöver, i stället för att äga egen bil som ofta står outnyttjad. Andra väljer en liten bil för sina vardagsbehov och hyr större bil det fåtal gånger man behöver extra utrymmen. Hyrbilen bidrar därmed till minskad trängsel i Stockholm. 26 procent av alla 8 500 hyrbilar i Stockholmsregionen är miljöbilar, jämfört med två procent för bilparken i sin helhet. Hyrbilen minskar därmed också luftföroreningar och klimatpåverkan.

Biluthyrarna Sverige lanserar nu ”44-kronan” som tydliggör hur hög avgiften blir för hyrbilar om inte regeringen beviljar det föreslagna undantaget. Uppropet läggs nu ut på landets hyrbilskontor och medlemsföretagens webbplatser, med målet att med namnen som stöd kunna uppvakta regeringen i frågan inför deras beslut i mars.

– Många har valt hyrbil av miljöskäl och blir upprörda när de får en fyra gånger högre avgift än vad andra betalar. Därför kommer de allra flesta säkert att skriva på vårt upprop.


För ytterligare information: Kontakta Anders Trollsås, anders@bfbus.se, www.biluthyrarna.se