Sverigekarta 1200 uthyrningsställen runt om i landet. Hitta närmaste medlemsföretag här!

Kurs för dig som skall starta och driva biluthyrning

Tips: Du kan få kursmaterialet hemskickat innan kursen för att kunna förstudera. Fraktkostnad 225:- ex moms.

Det krävs yrkeskunnande för att starta biluthyrning. Enligt gällande lagstiftning skall transportstyrelsen begära att den som söker tillstånd eller skall vara ansvarig för biluthyrning skall kunna dokumentera sitt yrkeskunnande. I praktiken innebär det ett krav på genomgången utbildning.

Den här tredagarskursen uppfyller kraven enligt Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för att få tillstånd till yrkesmässig uthyrning. Deltagaren får efter genomgången kurs och godkänt skriftligt prov ett examensintyg som utgör underlaget vid ansökan om tillstånd att starta eller ansvara för rörelse inom biluthyrningsbranschen. Den som anser sig ha tillräckliga kunskaper enligt kursplanen kan välja att studera materialet på egen hand och göra examen utan att deltaga i kurs.

Kursplanen omfattar

 • Biluthyrningsbranschen och dess regler
 • Biluthyrnings- och yrkestrafiklagstiftning
 • Hyresavtalet och dess juridik
 • Brottsförebyggande kontroller
 • Parkeringsregler med ägaransvar
 • Eget företagande, företagsformer
 • Branschanpassad företagsekonomi
 • Bokföring, skatter och avgifter
 • Arbetsgivarefrågor
 • Försäkringsfrågor
 • Arbetsmiljö

Regler för uthyrning av tunga fordon

 • Kör- och vilotid vid vägtransport
 • Tunga fordons egenskaper
 • Tekniska normer och driftsförhållanden
 • Miljölagstiftning i valda delar
Klarhet i tillstånds kraven för personbil klass 2.

Ort

Stockholm

Kursdatum


Hösten 2017

19 och 20 September, Starta och Driva Biluthyrning
21 September, Tunga delen

7 och 8 November, Starta och Driva Biluthyrning
9 November, Tunga delen

Kurslängd

2 (3) dagar

Kursavgift

Starta driva 7.200 kr + moms

Tunga delen 2500 kr + moms

Du kan beställa och få kursmaterialet hemskickat innan kursen mot frakt kostnad 225:- ex moms.


I avgiften ingår material, kaffe och lunch. För 3:e dagen (uthyrning av tunga fordon) tillkommer 2.500 kr + moms.

Endast material och prov 3.950 kronor + moms. Frakt tillkommer med ca 225 kr + moms.
Efter betald faktura, skickas kurs materialet.

Material kan endast köpas via Biluthyrarna.

Ytterligare information lämnas av Biluthyrarna Sveriges kansli, Tel 08-732 43 90, E-post: infobfbus.se.