Sverigekarta 1200 uthyrningsställen runt om i landet. Hitta närmaste medlemsföretag här!

Medlemskrav

För en organisation som Biluthyrarna Sverige skall fungera problemfritt måste även medlemmarna uppfylla vissa krav. Det kan låta petigt men det är ändå betydelsefullt att det finns en gemensam utgångspunkt för medlemmarnas affärsverksamhet.

Stadgar och kvalifikationskrav skall fortlöpande utformas så att de ställer berättigade krav på medlemsföretagen i syfte att genomsyra verksamheten och fungera så att medlemskapet i Biluthyrarna Sverige betraktas som en kvalitets- och garantistämpel för företagen.

Vid en eventuell tvist skall företagen följa av Allmänna Reklamationsnämnden gjorda rekommendationer.

De viktigaste punkterna i Biluthyrarna Sveriges stadgar är

  • Medlem skall yrkesmässigt bedriva korttidsuthyrning
    av bilar/lastfordon.
  • Företaget skall vara registrerat hos myndigheterna.
  • Innehavaren skall ha gott anseende.
  • Det skall vara god ordning på lokaler, bokföring och redovisning.
  • Det skall finnas minst ett fordon för uthyrning.
  • Fordonen skall vara i lagligt skick.

För avgifter för medlemsskap - Kontakta kansliet 08-732 43 90

För dig som önskar medlemsskap i Biluthyrarna Sverige, fyll i formuläret som finns på länken nedan.

Klicka här för ansökan